Isabell Gisselgård

Isabell Gisselgård er en av fire kunstnere i Jazzdanskollektivet M Art Lab. Hun var også
universitetslektor i dans på Fakultet for utøvende kunstfag på universitetet i Stavanger i perioden
2014-21. Fra høsten 2021 og våren 2022 er Gisselgård gjesteforeleser i jazzdansdidaktikk på PPU og
jazzdanspedagog ved BA i utøvende dans ved UiS. Hun kombinerer sitt eget utøvende virke med
undervisning og koreografiske oppdrag, og er kunstnerisk leder for to av Stavanger Kulturskoles
talentprogramm i dans. For tiden tar hun også en mastergrad i samtidig dansedidaktikk ved
Stocholms konstnärliga högskola. Formell utdanning: Danshögskolan i Stockholm 1993-96. Har
virket som danser og dansepedagog i Sverige 1997-2011 før hun kom til Norge.

Foto: Per Olaf Johannessen