Pedagogseminar 30.-31. mai

PRODA og Spin Off samarbeider i år om å arrangere pedagogseminar. Vi har invitert Emanuel Waal Hem og Vigdis Langeggen til å dele sine erfaringer med undervisning innen samtidsdans og ballett.

Vårens pedagogseminar foregår 30. og 31. mai. Vigdis og Emanuel vil lede én dag hver, og det er mulig å delta begge dager eller bare en dag. Seminaret vil foregå på Schous Kulturstasjon fra 9:30-13:00. Vi sørger for kaffe og te, og ordner også lunsj med mulighet for mingling og diskusjoner etterpå!

Mange som underviser dans arbeider mye alene, og pedagogseminaret er en ypperlig arena å møte kolleger og utveksle erfaringer. Det er også en flott mulighet til faglig påfyll med inspirasjon og input til ulike undervisningssituasjoner.

Trykk her for å melde deg på

Program

MANDAG 30. MAI Vigdis Langegen

9:00-9:30 Innsjekk og kaffe

9:30-12:00 Seminar. Tema: Ballett fra samtidsdansperspektiv

12:00-13:30 Lunsj og mingling

TIRSDAG 31. MAI Emanuel Waal Hem

9:00-9:30 Innsjekk og kaffe

9:30-12:00 Seminar. Tema: Samtidsdans og undervisningspraksis i nåtid

12:00-13:30 Lunsj og mingling

Pris: 500 for begge dager, 300 for én dag

Påmelding: via Google-skjema, trykk her for å melde deg på

Tema for de ulike dagene

Mandag 30. mai, med Vigdis Langeggen:
Sammen skal vi se på ulike måter å jobbe med ballett på, som favner mer enn bare form. Hvordan ønsker vi å undervise ballett, hva tenker vi er viktig? Vi går gjennom og diskuterer perspektiver og elementer fra samtidsdansen som vi kan ta med inn i ulike undervisningssituasjoner.

Tirsdag 31. mai, med Emanuel Waal Hem:
Vi vil se på ulike tema og caser i pedagogisk praksis innenfor samtidsdanssjangeren. Gjennom dagen skaper vi et åpent forum for erfaringsutveksling og refleksjon, og målet er at deltakerne kan gå derfra og føle seg tryggere på at det de driver med er godt nok!

Om kursholderne

foto: Erika Hebbert

Emanuel Waal Hem er utdannet ved billedkunstlinjen på Oslo by Steinerskole og Spin Off Forstudium i dans, og han ble uteksaminert våren 2010 med en faglærerutdanning (BA) i dans fra Universitetet i Stavanger (danser og pedagog).

Emanuel jobber som dansepedagog og freelance danser, og underviser for tiden på Spin Off forstudium i Dans og Oslo Kulturskole. Han har tidligere undervist ved Kunsthøgskolen i Oslo, Universitet i Stavanger, Høyskolen Kristiania, Forstudium Teater, Edvard Munch videregående og en rekke andre vidergående danselinjer.

foto: Erika hebbert

Vigdis Langeggen er utdannet ved Ettårig Forstudium i Dans og Statens Balletthøgskole, pedagoglinjen, med moderne som hovedfag. Videre studier i samtidsdans og improvisasjon med blant andre Frey Faust, David Zambrano og Kurt Koegel.

Vigdis har undervist ved blant annet PRODA, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Dansehøyskole, Spin Off Forstudium og Spin Off Dansestudio AS, Forstudium Teater, private skoler og Dissimilis kultur – og kompetansesenter. Hun veiledet studenter ved PPU ved KHiO og Norges Dansehøyskole i metodikk og undervisningspraksis. Vigdis har undervist på daved en rekke videregående skoler, og er fast ansatt ved Rud vgs.

Trykk her for å melde deg på pedagogseminaret!

Samarbeidet om pedagogseminaret er en del av Spin Off-festivalen – Spin Off 20 år.

Foto forsidebilde: Oliver Paulsson