Ansettelse daglig leder

Styret i PRODA har i samarbeid med Kulturmeglerne AS gjort en utredning av organisasjonsstrukturen i PRODA og gjennomgått hvordan stiftelsen bør drives videre for å oppfylle formålet best mulig.

Prosessen har blant annet omfattet etablering av nye arbeids- og ansvarsområder for daglig leder og utlysning av denne stillingen. Rekrutteringsprosessen har vært åpen og grundig, og Michelle H. Flagstad ansettes som fast daglig leder fra juli 2022.

Michelle har en 4-årig BA i dans med intergrert PPU fra Universitetet i Stavanger. Hun har erfaring som både skapende og utøvende dansekunstner, og har de siste årene jobbet som produsent for scenekunstprosjekter og prosjektleder for Ravnedans. Michelle har tidligere vært leder for PRODA Rogaland, styreleder i PRODA, og er pr idag midlertidig ansatt som daglig leder i PRODA. Michelle har politisk erfaring fra ulike verv og som bystyrerepresentant i Stavanger for Miljøpartiet De Grønne. Hun tar nå et Masterprogram i arbeidsliv og arbeidsrett ved BI.

Vi gratulerer Michelle med stillingen og ser fram til godt samarbeid.

– Styret i PRODA