Nye regler for smittevern fra 02-11.02.2022

For PRODA er den viktigste endringen i de nye smittevernstiltakene at det ikke lengre er antallsbegrensninger. Det blir også tillatt med kontakt der det er nødvendig.

Ellers har hver og en ansvar for å fortsette å holde 1 meters avstand, ta vare på seg selv og vise hensyn til andre. Vi oppfordrer alle til å være ekstra oppmerksom i balletten. Bruk de løse barrene og spre dere godt ut i rommet.

Vi gleder oss til å se flere på PRODA fremover!