Train distance dance training – samarbeid om profesjonell dansetrening og kompetanseheving

Dansehallerne (DK), Danscentrum Stockholm (SE) og PRODA profesjonell dansetrening (NO) er alle virksomheter som tilbyr kompetanseheving og trening for profesjonelle dansekunstnere. I 2022 skal det nyetablerte nettverket gjøre et pilotprosjekt om utveksling av lokale pedagoger og samarbeid om utforming av fagprogram. Prosjektet går under navnet ‘Train distance dance training’.

Innenfor rammen av dette nye nordiske samarbeidet velges en kunstner/pedagog fra hvert land som skal rotere på å holde klasser på en 3-ukers undervisningsturné i Oslo, Stockholm og København. Fagprogrammet vil inngå som en del av det ordinære kurstilbudet i uke 11-13, mars-april.

Kursholderne som skal holde klasser er Xiri Tara Noir (DK), Mari Carrasco (SE) and Hanna Filomen Mjåvatn (NO). Reisene mellom landene vil være med tog/buss i hensyn til klima og bærekraft.

Formålet med prosjektet er å bygge bro mellom de ulike organisasjonene, belyse og dele spesifikk kunnskap innen kompetanseheving og kursholdere for profesjonelle dansekunstnere. Prosjektet er i startfasen og det nordiske nettverket har ambisjoner om å utvikle et større samarbeid og muligheter. 

Prosjektet er støttet av Nordisk kulturfond.

Foto
Xiri Tara Noir: Andreea Eva Herczegh
Mari Carrasco: Thomas Zamolo
Hanna Filomen Mjåvatn: privat