Andrea Spreafico

Andrea Spreafico er en teaterregissør bosatt i Bergen, og har en bakgrunn som historiker, filosof og visuell kunstner. Han studerte filosofi ved Universitetene i Bologna og Reims og har en doktorgrad derfra i etikk og estetikk og en mastergrad i kunst i offentlige rom fra Nürnberg.

Sammen med Caroline Eckly grunnla han i 2011 teaterproduksjonselskapet Spreafico Eckly. Selskapet produserer forestillinger, og blander sammen ulike kunstutrykk. Formatet de arbeider med utvikler seg utifra verkets tema, og er ikke bestemt på forhånd, men er en konsekvens av den kreative prosessen. Det gjelder også samarbeidspartnere og forestillingsrom – som må gi publikum muligheten til å komme nær verket. Tidligere forestillinger av Spreafico Eckly er Catholic 1991, At the End of the Fork, What a classic is and how it performs in (our) time og Vive la Phrance.