Musikaldans på PRODA!

I forbindelse med Musikkteaterforums overgang til CREO skal musikalklasser som tidligere er arrangert av MTF nå bli en del av programmet til PRODA Oslo våren 2022. Vi gleder oss til denne utvidelsen og til å ta imot musikaldans på PRODA! Tilbudet om danseklasser vil være drop-in slik som resten av kurstilbudet på PRODA. Det vil ved enkelte workshoper være forhåndspåmelding – dette informeres det i så fall om på våre nettsider og i timeplanen.

Musikaldans på PRODA Oslo er i første omgang en prøveordning for våren 2022. Vi håper at mange kommer og at vi også ser mange på øvrig tilbud på PRODA – dette er også for musikaldanserne!

Disse underviser i musikaldans våren 2022:

Uke 11-13: Miguel-Angel Fernandez
Uke 18-20: Lisbeth Sandnes Espeland
Uke 22-24: Sarah Kitson (NB! Ny tid – flyttet fra uke 6-8)

Det blir også arrangert en stepp-workshop i mars, trykk her for mer informasjon.

For datoer og mer informasjon om hele vårens fagtilbud, se proda.no/timeplan!

For å få adgang til musikaldans på PRODA og øvrig tilbud må du oppfylle kriteriene og være registrert som bruker. Se her for mer informasjon: proda.no/adgang