PRODA søker daglig leder

Stiftelsen PRODA er et kostnadsfritt og landsdekkende tiltak for profesjonelle dansekunstnere uavhengig av organisasjonsmessig tilknytning. PRODA skal arrangere et daglig kompetansehevende fagtilbud, som bidrar til at dansekunstnere kan utøve og formidle dans av høy kvalitet.

PRODA tilbyr kurstilbud og fungerer som ressurssentre og møteplasser rundt om i hele landet. PRODA støttes av Kulturdepartementet, Oslo kommune og andre regionale tilskudd. Les mer på www.proda.no

PRODA spiller en viktig rolle i det daglige virke for danskekunstnere i Norge. Stiftelsen søker daglig leder som ønsker å utvikle og bidra til at dansekunstnere i Norge kan utøve og formidle dans av høy kvalitet.

Sentrale arbeidsoppgaver

·     Utvikle ny strategi for PRODA i samarbeid med styret

·     Interessepolitisk arbeid for PRODA og dansefeltet

·     Lede og utvikle det faglige tilbudet til PRODAs brukere.

·     Lede daglig bruk av PRODAs lokaler og tilbud

·     Budsjett- og resultatansvar

·     Personalansvar og økonomistyring

·     Løpende administrative oppgaver

·     Lede arbeidet med å finne lokaler til PRODA (leieavtale går ut 31.01.2024)

Vi søker deg som har

·     Relevant faglig bakgrunn

·     Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

·     Relevant ledererfaring

·     Liker å jobbe strategisk og er resultatorientert

·     Strukturert og ryddig

·     Erfaring fra interessepolitisk arbeid er ønskelig

Vi tilbyr deg en unik mulighet for å jobbe tett på dansekunstfeltet i Norge med varierte arbeidsoppgaver i et spennende arbeidsmiljø.

Tiltredelse: 01.06.2022. Lønn etter avtale.

Søknad og CV sendes til anne.berentsen@kulturmeglerne.no

Søknadsfrist: 10. januar 2022

Spørsmål om stillingen kan stilles til Anne Berentsen / anne.berentsen@kulturmeglerne.no / Tlf: 995 24 438