Foto på PRODA

PRODAs fotograf skal ta foto/video på følgende klasser:

– Fredag 1. oktober, African Street Dance
– Onsdag 6. oktober, Ballett
– Fredag 15. oktober, Samtidsdans
– Onsdag 20. oktober, Samtidsdans – CODA tar foto. Bildene vil bli brukt i festivalsammenheng på SOME og nettside.
– Mandag 25. oktober, Workshop i repertoar *

Vi vil bruke foto/video til å promotere PRODAs tilbud. Film skal brukes til en informasjonsvideo om PRODA, så det blir bare et klipp på noen sekunder.

I innregistreringsskjemaet i resepsjonen innhentes samtykke fra alle på klassen, og enkelte kan velge å reservere seg dersom de ikke ønsker å bli avbildet.


* Denne dagen blir det en del filming. Det skal lages en egen kort informasjonsvideo om workshops på PRODA.