Bøllekurs for dansere

Vil du bli en dansebølle? Har du lyst å ta ordet og si din mening? Få frem dine erfariner og ideer? Men kvier deg for å snakke i møter og forsamlinger? Og hva kan du møte hvis du kaster deg ut i det?

NÅR: 16.-17. oktober kl 11:00-15:00
PÅMELDINGSFRIST: 4. oktober
HVOR MELDER JEG MEG PÅ: Påmelding via SKUDAs nettsider, trykk her for lenke!

SKUDA (Skuespiller- og danseralliansen), PRODA og Aksjonsgruppa samarbeider om å arrangere dette kurset, som en videreutvikling fra dialog som oppstod under Demonstrasjon mot kulturpolitisk dødsdans 12. november 2019.

Aksjonsgruppa ønsker at dansekunstnere får lære seg å heve stemmen, bli flinkere til å snakke i politiske sammenhenger og tørre å heve stemmen og tørre å ta ordet når dans omtales. Med bøllekurset ønsker vi at dansekunstnere i felleskap skal lære seg noen verktøy for å kunne delta i og utfordre og synliggjøre dansekunsten.

Bøllekurset for dansere, er en oppdatert versjon fra Bøllekursene, eller «Kast deg frempå» kursene som ble utviklet på 80 tallet. Kurset skal være en treningsleir, med stor tabbekvote. Det blir øvelser, oppgaver og fremføring, samt påfyll med kunnskap som kan styrke deg på veien:

  • Tankens kraft – hvilken betydning har den?
  • Enkle kognitive øvelser
  • Gjennomgang av hersketeknikker
  • Bli bevisst på hindringer og muligheter
  • Finn gode strategier
  • Betydningen av samarbeid og støtte

Kursholderne har erfaring fra endringsarbeid og undervisning som sosionom og lærer. Begge har også deltatt i organisasjonsarbeid og var selv kursledere på de første bøllekursene, der de bruker anerkjente og velprøvde teknikker. Ikke noe Hokus Pokus.

Bli med på en verbal treningsleir!
Maks 15 deltakere. 


Kurset holdes av Marit Fulland Danielsen og Katrine Malmo.
Katrine Malmo, f. 1967 er i dag småbruker/sauebonde og frilans journalist. Hun er utdannet sosionom og faglig veileder, og har jobbet over 20 år innen helse- og sosialfeltet med ulike former for klientarbeid, undervisning og veiledning. Hun var tidlig politisk aktiv og var blant annet med på å starte opp bøllekurs for jenter i skolen på 80-tallet. Senere har hun hatt ulike verv som tillitsvalgt og klubbleder i FO. Siste organisasjonserfaring var som styreleder for et privat vannverk.

Marit Fulland Danielsen, f. 1966 er i dag tillitsvalgt lærer i Viken fylkeskommune. Hun er utdannet yrkesfaglærer på Restaurant- og matfag. Hun har vært politisk aktiv hele livet, og utviklet bøllekurs for jenter i skolen, hatt verv i Rødt, LO og nå i Utdanningsforbundet.

Aksjonsgruppa er videreført og består for tiden av Mina Weider, Maria Lothe og Ulf Nilseng ut fra et behov for å snakke om de individuelle opplevde- men dog så strukturelle- utfordringer i feltet og for å utvikle og artikulere felles stemmer. Aksjonsgruppa mener at det er viktigere enn noen gang å komme sammen og finne felles meningsgrunn.

Vi ber deg legge merke til        
– Kurset er åpent for alle i bransjen. 
– SKUDA har nulltoleranse for alle former for kritikkverdige forhold, og følger NTO sin etiske standar for forebygging av trakassering. Les om våre rutiner for varsling.
– Påmeldingen er bindende.