Ny leder i PRODA

Michelle Flagstad tiltrer som daglig leder for PRODA fra 1. september 2021. Michelle bringer med seg erfaring fra mange ulike engasjement og stillinger både i og utenfor dansefeltet, og har en bred kompetanse som vil komme PRODA til gode. Michelle har tidligere vært leder for PRODA Rogaland og har siste to årene gjort en utmerket jobb som styreleder for PRODA. Styret er tilfreds med at hennes engasjement nå fortsetter som daglig leder.

Lene Hafstad, daglig leder for PRODA gjennom 15 år, slutter etter eget ønske i september 2021. Lene har vært en sterk ressurs som har bidratt til å profesjonalisere organisasjonen, og er en høyt verdsatt medarbeider. Styret er takknemlige for at Lene ønsker å fortsette sitt engasjement for PRODA gjennom styrearbeid, og at hun med det ønsker å bidra til å få til en myk overgang for ny daglig leder. 

I forbindelse med Lenes avgang og ansettelse av en ny daglig leder, har styret i PRODA vedtatt å gjøre en utredning av administrasjonens arbeidsoppgaver og gjennomgå hvordan organisasjonen best kan drives videre. Dette arbeidet vil kreve tid utover perioden frem mot Lenes avgang. Frem mot utlysning av stillingen som daglig leder i PRODA har styret derfor valgt en midlertidig løsning med en intern rekruttering til stillingen. 

Michelle Flagstad vil fungrere i midlertidig stilling som daglig leder for PRODA frem til 30. juni 2022.