Foreldre i kunsten

Høstens fagprogram åpner opp flere ulike perspektiver på arbeid i dansefeltet, ett av disse er foreldreskap. 21. oktober er vi medarrangør på seminaret Foreldre i kunsten, som tar for seg temaet.

I forkant av seminaret har ELLIS-nettverket – Et Langt Liv i Scenekunsten – gått sammen om å lage en spørreundersøkelse om å være foreldre og kunstnere; hva er opplevelsen og de praktiske erfaringene om støtte, arbeidsforhold, kunstnerisk og praktiske utfordringer og løsninger?

Spørreundersøkelse

Med denne undersøkelsen ønsker vi å kartlegge positive og negative utfordringer ved foreldreskap i scenekunsten. Vi spør: Har vi et kulturliv tilrettelagt for foreldre i kunsten, eller finnes det fortsatt utfordringer som burde adresseres?

Undersøkelsen er rettet mot personer som er, eller planlegger å bli, foreldre. Undersøkelsen inkluderer alle former for foreldreskap. Har vi en god balanse mellom utøvende kunstnerisk arbeid og foreldreskap i norsk scenekunst? Hvordan opplever norske scenekunstnere muligheten til foreldreskap i 2021?

Trykk her for å svare på undersøkelsen (svarfrist 31. august 2021)

Seminar 12. oktober 2021

Er du kunstner og forelder? Eller tenker du på å få barn og ønsker mer informasjon om støtte, strukturer og praktiske erfaringer fra andre kunstnere?

Dette seminaret deles ferske data fra undersøkelsen om å være ‘Foreldre i kunsten i Norge, forskning fra bevegelseskunstner Katelyn Skellly, samt informasjon og debatt med organisasjonen Balansekunst. Ilse Ghekiere og Olive Bieringa fra PRAXIS Oslo fasiliterer dagen med tid for fysisk utfoldelse og utveksling av praktiske erfaringer.

Dagen er delt i to 2.5 timers bolker som man kan delta på separat eller som en hel dag.

For mer informasjon og påmelding, følg lenken under:
https://skuespillersenter.no/kurs/ellis-foreldre-i-kunsten/

ELLIS er et nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse. Nettverket består av samarbeidspartnerne Musikkteaterforum, Norsk SkuespillersenterPRODA – Profesjonell DansetreningCODA Oslo International Dance FestivalPRAXIS Oslo og Skuespiller- og danseralliansen som sammen gjør ulike tiltak for å bedre scenekunstfeltet. Seminaret arrangeres i samarbeid med Balansekunst.