PRODA Høsten 2021

Høstens timeplan er ferdig spikret, og du kan klikke deg inn på proda.no/timeplan for å se hele fagprogrammet!

Høsten består av et variert fagtilbud med både nye og gamle ansikt, og det blir både klasser og workshops. Vi er også svært glad for å kunne flytte noen av vårens avlysninger til høstprogrammet, og gleder oss til å holde åpent for brukerne gjennom hele høsten. Vi fortsetter gode samarbeid med blant annet SKUDA (Skuespiller- og Danseralliansen) og CODA-festivalen, og vil også annonsere flere spennende aktiviteter som står på agendaen gjennom høstsemsteret.

Kohortprogram uke 33-38

PRODA Oslo starter opp det daglige fagtilbudet fra 16. august. For å sikre en trygg oppstart gjennomføres de første 6 ukene av høstsemesteret som kohortprogram, der brukerne følger én pedagog i hens klasser gjennom en kort periode. Vi er stolte av at det ikke har vært noen smittespredning på Rom for Dans gjennom pandemien, og ønsker å fortsette den gradvise gjenåpningen frem mot et åpent tilbud. I tråd med gjeldende forskrifter i Oslo og nasjonalt vil vi åpne for større kohortgrupper, slik at flest mulig av PRODAs brukere kan ta del i fagprogrammet.

Påmelding til kohortprogrammet åpner 1. august 2021 og annonseres på PRODAs nettsider og sosiale kanaler. Følg oss gjerne på vår nyopprettede instagram-konto @prodaoslo for mer informasjon om PRODA og fagtilbudet!