Bente Alice Westgård

Bente Alice Westgård er koreograf og danser. Hun har studert ved Universitetet i Bergen, Skolen for Samtidsdans, Stockholms Universitet og Norges Musikkhøgskole før hun avsluttet studiene med en MA i koreografi fra Kunsthøgskolen i Oslo i 2017.

Det å praktisere dans handler i Westgårds arbeid om å insistere på å være i selve situasjonen av å danse. Hva slags strategier kreves av utøveren? Skal man gi seg hen, være kritisk, la seg bli oppslukt, ha distanse? Dette er spørsmål hun stiller seg selv kontinuerlig i arbeidet. Det estetiske utrykket i dansen er informert av postmodernismen i det henseende at kroppen sees som et objekt – noe som skaper en distanse – men konsekvensen av dette perspektivet er at danseren må ha en skarp tilstedeværelse og en tvingende nærhet til bevegelsesmaterialet. Denne tilstedeværelsen, og denne nærheten, kan i seg selv skape en emosjonell virkning som ligger fjernt fra den postmoderne tankegangen. Dette er et slags paradoks som utgjør en kjerne i Westgårds koreografiske og utøvende arbeid.