Årsmøte PRODA Generalforsamling NoDa

Onsdag 19.5. kl 18-21 (online innregistrering fra kl 17.45) avholdes årsmøte og generalforsamling på digitalt på Zoom.

Møtet vil av den grunn bli noe justert i henhold til det vi er kjent med fra tidligere. Hovedsakelig betyr dette at vi korter betydelig ned på lengden på møtet, innspill og kommentarer til saksdokumentene må leveres inn i forkant, og avstemming vil også gjøres før møtet.

På grunn av tekniske utfordringer vil det kun være mulig for brukere av PRODA, som er medlem av Norske Dansekunstnere, å delta på PRODAs Årsmøte. Dette er avklart og godkjent med PRODA. 

Frist for påmelding 5. mai kl 11.59

Dokumentene lastes ned her: https://norskedansekunstnere.no/about/generalforsamling 

NODA Passord: GFNorskeDansekunstnere2021

PRODA Passord:ÅrsmøtePRODA2021