Søk plass på Mentoringprogram

Siden 2013 har Skuespiller- og danseralliansen (SKUDA) gjennomført mentoringprogram i samarbeid med AFF, som driver lederutvikling og mentoringprogrammer. Som kunstner i etableringsfasen, kan det være fint å slå følge med noen som har kjennskap til veien man går. I dette programmet, fokuseres det på hvordan du som adept, gjennom samtaler med mentoren kan få et positivt utbytte av dennes kompetanse, både kunstnerisk og erfaringsmessig. Som adept har du ansvar for egen læringsprosess og det å ta initiativ. Du skal altså sitte i førersetet i relasjonen med din mentor, som i dette programmet, er en av SKUDAs ansatte kunstnere. Se gjerne en liten video fra forrige kull adepter her

Kriteriene for å søke er at du er frilans danser eller skuespiller med høgskoleutdanning eller tilsvarende erfaring. Du har arbeidet noen år i yrket eller er i etableringsfasen og ønsker ett år der du fokuserer på deg selv. At du ønsker å diskutere utfordringer og mål knyttet til karrieren din. Har både drivkraft og motivasjon, men ønsker en samtalepartner som forstår frilanssituasjonens utfordringer.

Se mer info og søknadsfrist https://skuda.no/images/Utlysning_Mentoringprogrammet.pdf