PRODA åpner onsdag 3.feb !

I følge nasjonale smittevernstiltak for Ring 1 (Oslo-region) og Oslo kommunes tiltak, som begge gjelder 3.-10- febr, kan vi nå åpne for Kohortprogram f.o.m. 3. februar. Kursprogrammet holdes på Rom for Dans, Kjernekraft og Oslo Parkour Park og smittevernsregler må følges !

Se egne poster om kursene på nettsiden her og timeplanen.

En fast gruppe/kohort på 8 personer følger en pedagog og alle klassene med denne, som ett kurs som defineres som yrkesaktivitet for profesjonelle aktører. Hver enkelt bruker får primært delta på ett kurs, slik at så mange som mulig får delta på noe.

Vi tar forbehold om endringer som fort kan skje som følge av smittesituasjonen i Oslo.