Marie Bergby Handeland

Marie Bergby Handeland er koreograf, danser og skribent. Hun er utdannet ved Den Islandske Kunsthøgskole og Forfatterstudiet i Bø.

Arbeidene hennes drives frem av nysgjerrighet for hva som skjer når forskjellige folk fra ulike sosiale og kulturelle kontekster får innta scenerommet, og hvilke muligheter dette gir til å aktivere allmennheten. Hun interesserer seg for å bryte synlige og usynlige maktstrukturer, plassere høy- og lavkultur inn i hverandre, og deres ulike publikumsgrupper i en felles ramme. Marie undersøker egen og andres maktposisjon ved å stille seg spørrende til hvem som gis språk og hvilke språk det er, hvem som gis bevegelse og hvilke bevegelse/kropper det er, og hvordan vi kan overføre kroppslighet fra en kunstsjanger til en annen. Av seneste verk kan nevnes Kirkedanseren (2020), Forfatterbevegelsen (2018), Grease is the way we are feeling (2019) og NULL (2018) i samarbeid med Morten Liene. 

www.mariebergbyhandeland.com