Nytt tilbud fra uke 5 Somatisk Praksis

PRODA har innledet et samarbeid med Gry Bech-Hanssen om klasser i Somatisk Praksis torsdager kl 10-11 på Kjernekraft i Folketaterpassasjen. Klassene streames og i tillegg kan en kohort på 8 stk delta fysisk (4 uker av gangen) f.o.m torsdag 4. februar.

Klassene har et somatisk fokus på å ivareta egen kropp og trene smartere, hente seg inn raskere og unngå skader. Målet med timene er å skape bevissthet rundt viktige ledd og muskelgrupper, og gi deltakerne en håndfull øvelser og teknikker for styrke, bevegelighet og egenmassasje med fokus på bindevevet.

Gry Bech-Hanssen er utdannet ved Statens Balletthøgskole og har siden 1995 jobbet som danser, hovedsaklig i samtidsfeltet. Gry har undervist pilates siden 2007, og har mer enn 500 timer videreutdanning i yoga med Yoga Medicine. Hun har undervist anvendt anatomi for førsteårsstudentene i dans på KhiO og Høyskolen for dansekunst. Se mer info om Gry og hennes arbeid på https://somawork.no/

Påmelding er åpen: klikk på linken under for å registere deg og melde deg på kohort. Når du er registrert får du tilsendt link til online klassen også.

https://app.glofox.com/portal/#/branch/5c8bc93491a81b01ae08a4ce/memberships/6010838d95059b4a916a2c13/plan/1611694901800/buy