Constant Movement på onsdager med grupper/kohorter

PRODA har innledet et samarbeid med Annette Brandanger om praksis i Constant Movement onsdager kl 9.00-11.00 på Oslo Parkour Park i Konowsgt 1. Praksisen vil ha en kohort på 8 stk (i 4 uker) dersom smittesituasjonen i Oslo tillater det. Alternativt kan det bli utetrening eller online.

Påmelding direkte til abrandanger@gmail.com

Constant Movement er et initiativ for bl.a treningsmuligheter i samtidsdans. CM klassene har særlig fokus på den bevegende kroppen, motoriske funksjoner, komposisjon av enkelt sekvenser i kropp, utforsking av dynamikk og uttrykk. I tillegg legges det vekt på kontinuerlig trening som vedlikeholder og utvikler en dansende kropp samt forebyggende arbeid mot skader. Styrke, fleksibilitet og bevegelighet.
https://www.constantmovement.com/training-eventhttps://www.facebook.com/ConstantMovement

Annette er utdannet danser, koreograf ved Laban Trinity i London og Pedagog/PPU ved Kunsthøyskolen i Oslo. Med base i Oslo jobber hun med prosjekter for DanseFOT, SANS, Kulturtanken, KHIO, NDH, Oslo Parkour Park, Musikk i skolen, Kulturskolerådet, Coda Dansefestival, SIB Dance Lab og DansINN. Hun har også 16 års erfaring som dansekunstner i London/ UK. Annette er en erfaren, modig og engasjert dansekunstner som jobber bredt for å løfte dansen frem i kulturlivet. 

Annette har utviklet en praksis hvor hun som dansekunstner jobber med glidende overganger fra å være kunstner til å være pedagog. Hun er opptatt av å skape gode relasjoner mellom dansekunst og skole. Siden 2014 har hun sittet i styre til Senter for dansepraksis/ tidligere dans i skolen og er nå styreleder (siden 2017) hvor hun bl.a. jobber med utvikling av ressurs pakken Norske koreografer for lærere i grunnskole. 

Med samtidsdans som base jobber hun ofte tverrfaglig med andre kunstformer, og har de senere årene vært spesielt interessert i visuell kunst. Nylig samarbeidspartnere er Nasjonalmuseet i Oslo, Kunstbanken på Hamar i tillegg til en rekke aktuelle kunstnere.