PRODA som Kohortprogram fra uke 4

Dersom PRODA Oslo skal åpne igjen slik restriksjonene er pr nå, må tilbudet organiseres som yrkesaktivitet for profesjonelle kulturaktører i faste grupper.

F.o.m. uke 4 og t.o.m. uke 9 åpner vi for Kohortprogram basert på timeplanen. En fast gruppe/kohort på 8 personer følger en pedagog og alle klassene med denne, som ett kurs.

Hver enkelt bruker får primært delta på ett kurs, slik at så mange som mulig får delta på noe. Det er viktig at du som bruker vurderer hvilket kurs du ønsker å følge før du melder deg på.

Egen informasjon om påmelding kommer, og påmeldingen starter i uke 3.

Dersom Kohortprogrammet fungerer og kan fortsette, planlegger vi å videreføre det ut vårsemesteret. Brukere som ikke allerede har deltatt i en kohort/kurs, vil fortrinnsvis få plass på kursene da.

Vi tar forbehold om endringer ved innstramminger eller lettelser i korona-restriksjonene.