Prodas smittevernregler

Vi setter i gang kohort program på PRODA på grunn av dagens situasjon med Covid-19. Dansetrening i studio med flere personer er en risikabel aktivitet ifht smittespredning. PRODA drives med offentlige midler og er en av mange leietakere på Rom for Dans. Vi må derfor være spesielt nøye med smittevern under Corona-pandemien. Vi har derfor nulltoleranse for brudd på regler vi har satt, for at vårt tilbud skal fungere og opprettholdes. 

REGLER FOR BRUK AV PRODA: 

PRODAs brukere skal være påmeldt og komme ferdig skiftet. 

  • Garderober og kjøkken er fortsatt stengt. Toalett kan brukes, bruk antibac før du bruker toalettet.

● Har du forkjølelsessymptomer må du ikke komme. Har du vært i utlandet, skal du vente 10 dager med å delta på PRODA

● Alle skal holde avstand til andre i lokalene og ikke oppholde deg unødvendig i fellesområdene.

● Innslipp er kun mellom 10:15 og 10:30 for klasser og 09:45 – 10:00 for workshops.

 ● Som ansvarlig arrangør må PRODA ha full oversikt over de som er tilstede. 

● Alle skal være ute av lokalene 15 minutter etter at klassen har sluttet, dvs 12:15. 

● Ta kontakt hvis du har vært i lokalet og fått påvist Covid-19. 

  • Vennligst hold 2 meter avstand i studio.