PRODA ONLINE

Flere PRODA-avdelinger har fagtilbud online mens pandemien pågår. Vi ber derfor alle følge med på vår facebook side om dette. For tiden er både PRODA Oslo og PRODA Vestland nedstengt. Online tilbud som andre regioner arrangerer, kommer alle landets brukere tilgode !

Blant annet skal PRODA Agder tilby Pedagogseminar i starten av desember.