HOUSE med Anne Golberg Stavn uke 43-45

Tirsdager og torsdager.

Danserne skal finne frihet i sin egen kropp til å utforske rytme, grounding og musikalitet. House har en hel del grunnleggende trinn og elementer, men er også i stor grad basert på hver enkelt dansers individuelle tolkning av bevegelsene. Klassen består av en oppvarmingsdel hvor fokus er å åpne kroppen og finne groove og tyngde. Deretter en mer teknisk del hvor fokuset er på grunnleggende trinn og variasjoner av disse. Vanligvis avslutter jeg klassene med en kombinasjon, og i noen tilfeller mer konkrete oppgaver knyttet til å leke/improvisere med bevegelsene og trinnene.