PEDAGOGSEMINAR HØST

PRODA Oslo inviterer til Pedagogseminar 20. og 21. august i hvitt studio på Rom for Dans.

Påmelding her: https://forms.gle/6aR5w7xZRudDJxPN7

Proda skal gjennom sitt faglige program fremme tiltak og tilbud spisset mot hver av brukergruppene. Pedagogseminaret er rettet mot brukere som jobber med undervisning av barn og unge.

Tema for Pedagogseminaret denne gangen er arbeid med koreografiske metoder i møte med barn og unge og hvordan ivareta egen og elevenes kropp i undervisningsarbeid.

Caroline Wahlström Nesse og Camilla Myhre ved Rom for dans holder workshopen:

Å være i skapende prosesser sammen med barn og unge
I denne workshopen vil vi undersøke ulike faser i en kunstnerisk prosess, fra idé til forestilling. Vi tar utgangspunkt i den enkelte deltakers ståsted og uttrykk for å skape koreografi. Dette blir verktøy for å kunne manøvrere i et skapende arbeid med barn og unge, og hvordan veilede den enkelte. 

Gry Bech-Hanssen deler somatisk arbeid med fokus på hvordan man kan legge opp undervisning med god ivaretakelse av både elevenes og egen kropp og hvor hun bl.a bygger videre på workshopen hun holdt på forrige pedagogseminar i januar.

Program:

Torsdag 20. august – Rom for Dans.

12:00 – 14:00 – Intro, teori og praksis

14:00 – 14:30 – Pause med mat og kaffe/te

14:30 – 16:30 – Ettermiddagsøkt/praksis

Fredag 21. august – Gry Bech-Hanssen

12:00 – 12:45 – Oppvarming

12:45 – 14:00 – Somatisk praksis – øvelser og teori

14:00 – 14:30 – Pause med mat og kaffe/te

14:30 – 16:30 – Somatisk praksis – spesifikke problemstillinger i undervisningssituasjoner.

Deltakeravgift er 300kr for en dag og 500kr for begge. PRODA stiller med lunsj begge dager.

Kun 20 plasser pr. dag. Påmeldingsfrist 14. august

Presentasjon av pedagogene:

Info om Caroline og Camilla kommer!

Gry Bech-Hanssen er utdannet danser ved Statens Balletthøgskole og har siden 1995 jobbet som danser, hovedsaklig i samtidsfeltet. Gry har undervist pilates siden 2007, og har mer enn 300 timer videreutdanning i yoga med Yoga Medicine. Høsten 2019 underviser hun anvendt anatomi for førsteårsstudentene i dans på KhiO og Høyskolen for dansekunst.

Se mer info om Caroline og Camillas arbeid www.romfordans.no

Se mer info om Gry og hennes arbeid https://somawork.no/

Se mer info om seminaret http://proda.no/timeplan/workshops/

PRODA følger selvfølgelig alle smitteverntiltak og råd fra FHI. Det er ikke mulig å bruke garderobene på stedet og vi vasker studio både før og etter workshopen. Det står antibac ute og vi oppfordrer alle til å holde avstand.