PRODA ONLINE – Jon Ole Olstad i uke 24!

PRODA Oslo tilbyr online klasser i Gyrokinesis med Jon Ole Olstad mandag 8. og onsdag 10. juni kl. 10:00 – 11:00.

Gyrokinesis-metoden er en bevegelsesmetode som adresserer hele kroppen, åpner energibaner, stimulerer nervesystemet, øker bevegelsesområdet og skaper funksjonell styrke gjennom rytmiske, flytende bevegelsessekvenser. Det er en original og unik metode, som koordinerer bevegelse, pust og mental fokus.

Gyrokinesis-metoden praktiseres på en matte og stol, uten utstyr. Uten tilbakemelding og veiledning av utstyr, er deltakere i en Gyrokinesis-klasse mer avhengige av sin egen propriosepsjon for å utforske bevegelsessekvenser.

Link til klassene: https://us02web.zoom.us/j/85307953571