Julia Ehstrand og PRODA-klasser online 27.4-8.5.

Vår kjære gjestepedagog Julia Ehrstrand (SE) skulle gitt klasser i contemporary jazz på PRODA denne våren. Nå skal hun i stedet gi contamporary jazz oppvarming ONLINE fra Stockholm til PRODA hver mand-onsd-fred kl 10.00-10.45 via zoom på vår facebookside.