PRODA Oslo avlyst ut april

Styret i PRODA har besluttet å avlyse fagtilbudet i Oslo fram ut april pga korona-krisen. Det overlates til hver enkelt organisasjon for regional PRODA å vurdere avlysninger iht forbud og råd fra sentrale myndigheter og hver enkelt kommune. Alle norske pedagoger og repetitører som er engasjert av PRODA ut april måned vil få utbetalt honorar for planlagt arbeid. Både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende får utbetalt hele det planlagte honoraret som står i kontrakten. Internasjonale gjestepedagoger skal forsøkes bookes om til høsten. Styret vil gjøre ny vurdering i midten av april vedrørende mai og juni.