PRODA Oslo avlyst fram til påske. Engasjerte pedagoger får utbetalt honorar.

Styret i PRODA har besluttet å avlyse fagtilbudet i Oslo fram til påske. Det overlates til hver enkelt organisasjon for regional PRODA å vurdere avlysninger iht råd og pålegg fra sentrale myndigheter og hver enkelt kommune. Alle norske pedagoger og repetitører som er engasjert av PRODA før påske vil få utbetalt honorar for planlagt arbeid. Både arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende får utbetalt hele det planlagte honoraret som står i kontrakten.