PRODA Oslo innstiller tilbudet fra 12.3. og inntil videre

I henhold til råd og restriksjoner fra Folkehelseinstituttet og Oslo kommune innstilles alle klasser og workshops på PRODA Oslo fra og med torsd 12.3. og inntil videre. PRODA Oslo har en stor brukermasse, tilbudet er åpent og innebærer tetthet og nærkontakt og involverer internasjonal deltakelse.

Tiltaket iverksettes for å redusere smittespredning av Koronavirus i Oslo.