Koronasituasjonen – PRODA og brukernes ansvar

PRODA er pålagt av Kulturdepartementet å følge helsemyndighetenes råd i forhold til smittesituasjon nasjonalt og internasjonalt. Rådene endres daglig og skal vurderes i forhold til alle PRODAs aktiviteter. https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/

PRODA samler mange utøvere i åpne tilbud innendørs og med tett kontakt/kroppskontakt. Vi har også internasjonal deltakelse og ufullstendig oversikt over deltakerene og kursholdere (kan ha vært i utbruddsområder, tilhører risikogrupper o.a.) Vi oppfordrer til gode rutiner for håndvask og hygiene, bruk av antibac, unngå håndhilsing/klemming og vær bevisst og kritisk i forhold til reiser til/fra utlandet.

Brukere skal ikke delta på klasser/workshops dersom de har luftveissymptomer. Hvis en bruker får påvist korona-virus, og har vært på PRODA siste 14 d, er det viktig å oppgi dette i forbindelse med å spore opp nærkontakter og pålegge karantener.

Inntil videre opprettholder PRODA ordinær drift, men enkelte fagtilbud kan bli avlyst. Vi forsterker renholdet på PRODA Oslo med daglig vask av barrer og legger til rette for desinfisering av matter. Vi innfører fremmøtelister hvor brukerne må signere seg inn med både navn + mobilnr