House med Anne Golberg Stavn uke 12+13

House har en del grunnleggende trinn og elementer, men er i stor grad basert på individuell tolking av bevegelsene. Stilen er organisk, spontan, rytmisk og groovy. Klassen består av en oppvarmingsdel med fokus på å finne frihet i kroppen, tyngde og groove. Så en teknisk del med fokus på trinn og variasjoner av trinnene, og til slutt en dansekombinasjon, der det enkelte ganger åpnes for improvisasjon.