Ballett med Robert Hewitt 2.-13. mars

Vår faste gjestepedagog Robert Hewitt kommer igjen til PRODA for å gi daglige ballettklasser (unntatt 2.3.) Les mer om Robert og hans internasjonale undervisningsvirksomhet http://www.robert-hewitt.net/teaching