Ballett med Tania Rodriguez uke 9

Velkommen til ballettklasser mand-onsd-fred kl 10.30-12.00

Tania Rodriguez ble utdannet ved hoved nasjonal kunst instituttet i Mexico. Hun begynte å danse profesjonelt med Mexico Citys ballett (som var en ballettkompani for ungdommer) før hun ble engasjert ved Nasjonalballetten i Mexico der hun danset i elleve år.
Etter å ha fullført sin praktisk-pedagogiske utdanning hos Canadas National Ballet School Diploma-program TTPPD (Dip), flyttet hun til Oslo for å undervise i det klassiske ballett-bachelorprogrammet ved Kunsthøgskolen i Oslo. For tiden underviser hun ved Norges Dansehøyskole og DanseFoT, som er Akershus sitt regionale fordypnings- og talentprogram i dans, samt ved PRODA, KHiO og ulike kurs rundt om i landet.
Internasjonalt har Tania undervist mesterklasser, og vært eksaminator og jury i ulike internasjonale konkurranser og opptakspaneler.