Floorwork 24.-26.feb

Jon Filip Fahlstrøm gir klasser i floorwork kl 9-10.30 mand 24, tirsd 25. og onsd 26. febr.

Klassens fokus ligger på muskelbruk og energiøkonomisering, samt integrering av akrobatiske elementer. Arbeidet tar bruk av kroppens overflate i variert kontakt med gulvet. Metodisk jobber klassen med en blandet struktur der noen deler er rent tekniske øvelser som blir gitt og innstudert, og andre deler er improvisatiorisk arbeid rundt prinsipper. Målet er å arbeide med kroppens potensielle forhold til gulvet og hvilke muligheter som ligger i inngående kjennskap til koordinasjon mellom kraftbruk, baner og fall, samt ornamentikk og strukturering av bevegelsesspråk basert på gulvarbeid.