18.+20. feb – Ingri Fiksdal & Solveig Styve Holte

I denne workshopen vil Solveig og Ingri ta utgangspunkt i prosessen med forestillingen Horde, et samarbeid som skal ha premiere høsten 2020. Vi vil undersøke massebevegelse og hvordan denne kan virke suggererende både for utøver og tilskuer. Workshopen vil inneholde fysisk arbeid som introduserer tematikkene og metodene vi jobber med i prosjektet. Et viktig omdreiningspunkt er rytme som både samlende og splittende kraft.