PRODA regionalt 2020

Styret i PRODA har vedtatt å bevilge totalt kr. 540.000 av statstilskuddet for 2020 til PRODA-aktivitet andre steder i landet. Midlene er fordelt på åtte regioner. Alle registrerte brukere kan benytte PRODA-tilbud over hele landet. Lenker til timeplaner og fagtilbud hos regionene er i menyen under REGIONALE AVDELINGER og mye postes også på PRODAs Facebook side