Velkommen til nytt semester

Fagprogrammet ved PRODA Oslo denne våren er mangfoldig og består av klasser, workshops, mud session, åpent rom mm. Norske og internasjonale pedagoger og aktuelle dansekunstnere og kompanier vil dele kunnskap og kompetanse hos oss. Vi gleder oss ! Se PROGRAM og KURSHOLDERE