Søk støtte til PRODA regionalt i 2020

Regionale profesjonelle dansemiljøer/organisasjoner/sentre kan søke tilskudd fra PRODAs statsstøtte 2020 for å arrangere fagprogram for profesjonelle dansekunstnere i sin region. Søknadene behandles av styret i PRODA. Søknadsfrist 20. januar 2020. Søknadsskjema fås ved henvendelse til post@proda.no