Workshop repertoar Subjazz 5.12.

Subjazz v/Karl-Erik Nedregaard og Knut Aril Flatner vil holde en workshop der målet er å jobbe med materiale fra Subjazz sitt repertoar slik som de ville gjort i en profesjonell setting, og fokusere på kvaliteter og forskjellige innganger til materiale som tilbys. Les mer om Subjazz her https://www.facebook.com/subjazzdance/