Seminar/kveldsmøte 4. nov

«Et langt liv i scenekunsten – nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse» arrangerer seminaret ScenekunstHelse på Bikuben på Det Norske Teateret kl. 18.30

 PRODA er en del av dette nettverket 

Vi spør: Hvilket fokus har vi på helse for dansere/scenekunstnere i Norge? Hva finnes av lover og rettigheter på området, og hvilket ansvar har vi som arbeidsgiver og utøver for egen og andres helse? Hvilken kultur og hvilke holdninger regjerer ute i felten, og hva finnes av virkemidler rettet mot helsefremmende tiltak sett opp mot prestasjon innen scenekunsten?

Det blir videodokuementasjoner fra ulike helsehistorier til dansere og skuespillere, og paneldebatter med fagfolk. Les mer og meld deg på her https://www.deltager.no/scenekunsthelse_04112019#init