Seminar 23.10. kl 14 -17.30

Vi forholder oss til andre mennesker på daglig basis, i jobb og i hverdag, og ofte står vi ovenfor situasjoner der grenser utprøves. Det er menneskelig å teste grenser, ens egne og andres.
I scenekunstbransjen er grensene tidvis enda vagere enn utenfor arbeidssituasjon. Som en del av yrket arbeider vi ofte med intimsituasjoner, kroppslig og emosjonelt, og intensjoner er ikke alltid like forståelig. Så hvordan tar vi eierskap og forholder oss til dem?

Et langt liv i scenekunsten – Nettverk for erfaringsutveksling og kompetanse inviterer i samarbeide med Balansekunst, til seminar med fokus på rettslige, psykologiske, samt praktisk håndtering av grensesetting. Forstå dine rettigheter, bli kjent med situasjoner og reaksjonsmønstre og hvordan de kan håndteres av deg selv og de rundt deg. For mer info https://www.facebook.com/events/393554324691744/