PRODA Workshop-serier

Timeplanen for høsten inneholder aktuelle workshops, slik at PRODA blir sterkere tilknyttet dansefeltet. Workshopene er inndelt i tre serier :

Alle workshopene er fra kl 9.30-11.30. Studioet er åpent fra kl 9.00 for egen oppvarming.

REPERTOAR Workshopene i denne serien tilbyr en mulighet til å fordype seg i et uttrykk eller sjanger gjennom læring og formidling av repertoar. Målet med workshopene er å gi brukerne muligheten til å jobbe med repertoar med ulikt materiale og i stiler, som de ville gjort i en profesjonell setting. Det skal fokuseres på kvaliteter og forskjellige innganger til materiale som tilbys. Repertoaret vil være fra en forestilling eller noe laget spesielt for anledningen.

KOREOGRAFI Workshopene i denne serien skal være en deling- og samtaleplattform for koreografisk arbeid og metode. I workshopene skal koreografene dele sine koreografiske prosesser og metoder og gi rom for samtale, utprøving osv. Workshopene skal gi både koreografer og PRODA-brukere mulighet for utveksling og samtale.

I PROSESSWorkshopene her gir en mulighet for brukerne å komme nærmere inn på de kreative prosessene som foregår i dansefeltet nå. Aktuele, norske koreografer som  skal ha premiere ha premiere ved Dansens Hus og Black Box høsten 2019 inviteres inn tidlig i sin kreative prosesser for å dele hvordan og hva de jobber med. Workshopene skal gi brukerne en mulighet til å komme nært inn på arbeidet til aktuelle koreografer, og en mulighet for koreografene å teste ut ideer og materiale. Denne workshop-serien skal skape et kontaktpunkt mellom utøvere og koreografer, samt bidra til å fremme det norske dansekunstnere som er aktive som koreografer i feltet.