Studio er åpent før/etter klasser kl 9-12

PRODA leier det store studioet hver ukedag kl 9-12. Alle brukerne kan benytte studioet før/etter klasser innenfor denne tiden. Det lille trenigsrommet er gjort om til et produksjonsrom, og er ikke lenger tilgjengelig for PRODAs brukere, men leies ut av Rom for dans.