Tania Rodriguez uke 38+39

Tania vil gi ballettklassene som opprinnelig var satt opp med Pia Elton.

I sin undervisning ønsker Tania å oppnå plastisitet ved å låse opp dansernes uttrykk med bakgrunn i teknikken deres, og som et verktøy for å uttrykke musikk og vitalitet med selvtillit og glede. Tania bruker sin kunnskap om anatomi som et viktig pedagogisk verktøy. Øvelsene i barren fokuserer på å stabilisere kjernen og etablere en organisk plassering før intensivering av fart, teknisk variasjon og dynamikk. Øvelsene i senter er ikke kompliserte, men vil kreve at danserne bruke sin fulle kunnskap om ballett-teknikken.