Siri Jøntvedt

Siri Jøntvedt er dansekunstner med base i Oslo og har siden 1990 arbeidet i det frie scenekunstfeltet som danser, koreograf og pedagog, både i Norge og internasjonalt.

Sammen med Snelle Hall skaper hun forestillinger innenfor Siri&Snelle. 

Hun har danset på alt fra store scener til små klubber, ofte i samarbeid med musikere og er særlig interessert i det spontane øyeblikket, der det intuitive og det formale møtes og hvor alvor og humor blandes. Utdannet ved Den Norske Opera´s ballettskole, Khio, og Merce Cunningham Studio (New York). Hun har siden fordypet seg i releasebaserte teknikker og improvisasjon/komposisjon.

I Siris kunstneriske virke ligger interessen for det personlige der utgangspunktet ofte er i det egenopplevde, menneskelige og ærlige. Dette transformeres inn i fysiske praksiser knyttet opp mot forandring, nysgjerrige undersøkelser, sansende tilstedeværelse, det spontane og utforskning av koreografiske scores der det intuitive og det formale møtes og hvor alvor og humor blandes. Utforskningen av nytt bevegelsesspråk kommer ut av begrensninger, i takt med seg selv finner det sin egen veg. Det handler om å lytte og observere for å finne ut av hvordan innsiden og utsiden kan korrespondere.

Høsten 2020 hadde Siri premiere på sin soloforestilling fifty ways to leave a shape, et prosjekt som er del av en lengre utforskning omkring disse temaene. I mars 2023 er det nypremiere på dette stykket på Dansens Hus i Oslo.

https://www.dansenshus.com/forestillinger/fifty-ways-to-leave-a-shape
www.sirijontvedt.com