Ingen utlysning for pedagoger til høsten

Styret i PRODA planlegger ny struktur på timeplanen f.o.m. høsten 2019. Det vil derfor ikke utlyses for pedagog-engasjementer. Styret vil forespørre et utvalg av pedagoger ut ifra Pedagog-basen som omfatter alle tidligere pedagoger ved PRODA Oslo. Se oversikt her http://46.101.179.38/pedagoger/  

Utvalg av pedagoger og klasser skal gjenspeile brukernes behov iht Brukerundersøkelsen 2018 og ivareta både stabilitet, variasjon og fornyelse av kurstilbudet.

Dersom du er interessert i engasjement, men ikke er i Pedagog-basen, ber vi deg sende inn en kort beskrivelse av klassen du ønsker å tilby samt din CV/link til egen hjemmeside til post@46.101.179.38