Impro med Karen & Erikk uke 5-7

Gjennom å vekke sanser og instinkter, både solo, med partner og i gruppe, vil vi undersøke kroppens og fantasiens bevegelsesmuligheter. Med utgangspunkt i improvisasjon, komposisjon og Ensemble Thinking – en «toolbox» for scenisk gruppeimprovisasjon – samler vi verktøy for å komponere sammen og for hverandre. Klassene akkompagneres med live musikk av Erikk McKenzie.

Ensemble Thinking er en metode utviklet av Nina Martin/Lower Left Performance Collective (USA) hvor en gruppe gjennom samspill og kompositoriske verktøy improviserer fram verk. Arbeidet er utviklet gjennom en “performance lense” – med utgangspunkt i både koreografi og visuell kunst, og kan minne om hvordan et jazzband jammer sammen. Karen har undervist i Ensemble Thinking siden 2008.