Annette Brandanger Samtidsdans uke 2-4

Klassen har røtter fra moderne teknikk linket til Laban metoder, med noe inspirasjon fra release- og gulvarbeid. Tar utgangspunkt i kinestetisk bevegelighet hvor vekt-skifte, koordinasjon, kontroll av dynamiske endringer, balanse og eksplosivitet er i fokus. Klassen vil inneholde elementære øvelser hvor vi jobber oss systematisk gjennom skjelett og ulike muskelgrupper og tilrettelegge for tilstedeværelse ved å sikte mot relasjoner til kinestetisk opplevelse. Intensiteten økes gradvis via flere koordinerte utfordringer og dynamiske endringer og rytmiske utfordringer. Det legges opp til dynamiske klasser hvor øvelsene flyter inn i hverandre og oppbyggingen fra et element til et annet flyter naturlig. Mål er at alle brukere skal kunne være i bevegelse til en hver tid og kjenne at de får en total klasse uten stopp, men med relevante pusterom.
Det konkrete bevegelses-materialet ligger i krysningsfeltet mellom dans og lettere akrobatiske elementer og vil inneholde utfordringer hvor vi jobber med styrke og fleksibilitet. Det hele flettes sammen til lengre kombinasjoner hvor rom-bruk og relasjon til andre også har fokus.