Søknad om midler til regional PRODA 2019

Det kan søkes om midler fra PRODAs statstilskudd til regional PRODA-virksomhet i 2019.

Standard søknadsskjema skal benyttes og frist for innsendelse er 20. januar 2019.

SØKNADSSKJEMA regional virksomhet 2019

Se også RETNINGSLINJER FOR REGIONAL VIRKSOMHET I 2019